Průvodce košer potravinami v Č.R pro rok 2004 - 5764.

Zde vám předkládáme seznam košer potravin, které jsou dostupné v Č.R. Jestli si všimnete nějakých už neaktuálních věcí či že zde něco schází napište. Seznam je postaven na myšlence že jej budou dovytvářet návštěvníci našich stránek. Proto pište i úplné detaily, abychom si to mohli ověřit. Jestli se taková spolupráce povede, bude to velmi užitečné ne jenom pro nás ale hlavně pro všechny co si prohlíží tyto stránky. Děkujeme!


Úvod/ maso / ryby/ mléčné/ olej a margarín/ pečivo / pekařské produkty / sladkosti / cereálie / nápoje / zelenina a ovoce / marmelády a med / koření a pochutiny / sojové výrobky a BIO produkty / léky / mycí a prací prostředky / podrobný rozpis zakázaných Eček.

1.1 Úvod
Zákony kašrutu jsou nedílnou součástí tradice a identity Židovského národa. ŽO v Praze i v dobách komunistického režimu dbala, aby celoročně fungovalo košer stravování, které dle tehdejších možností fungovalo spíše ve stylovém standartu. Po nástupu p. Efraima Sidona do funkce vrchního rabína v roce 1993, úroveň kašrutu prošla rapidním vývojem a v současné době rabinát samostatně zajišťuje košer produkci masa, mléčných výrobků, vína aj.

Předkládaný „Průvodce košer potravinami“ je výsledkem mnohaleté práce rabinátu, který by měl sloužit jako návod k dodržování tradiční židovské domácnosti v rámci možností v ČR. Musíme si uvědomit, že neustálý rozvoj tohoto duchovně - praktického odvětví závisí především na nabídce a poptávce úrovně košer sortimentu u našich souvěrců.

Tento seznam byl tvořen na základě zkušeností, konzultací s jinými rabínskými kapacitami a přebírání informací z jiných košer seznamů ve světě.

1.2 Použité zkratky:
M“A – mléčné v kategorii „chalav akum“.
M“I– mléčné v kategorii „chalav jisrael“
P – parve.
F – „fleischig“ masné.
1.3 Hechšery ( rozlišení ):
H – hechšer je vyznačen přímo na výrobku.
R – výrobky dozorované českým rabinátem.
ZR – výrobky dozorované zahraničním rabinátem.
K_styl – povolený však rituálně nedozorovaný výrobek
1.4 Seznam zakázaných Éček
barviva: E 120, 140, 141, 153, 160a, 161c, 161g, 163
konzervační látky: E 214, 215, 234, 235, 253, 261, 262, 263, 270, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 325, 326, 327, 329, 334, 335, 336, 337, 353, 354, 363
emulgátory: E 400-405, 418, 422, 430, 431-436, 442, 470-495
antioxidanta: E 542, 570, 572, 626-635, 640, 904, 910, 912, 920, 921, 966 ( je košer, ale vždy mléčné M“A), 1105, 1518.
1.5 Seznam problematických ingrediencí
Řada potravin obsahuje z hlediska kašrutu různé problematické přísady a konzervanty:
Kyselina vinná (tartaric acid) - vyrábí se z vinného kamene, ale je i syntetická
Hroznový cukr -(může být syntetický, ale i též z nekošer hroznové šťávy)
Laktóza -(dává produktu mléčný charakter)
Kazein (Casein) -(dává produktu mléčný charakter)
Glycerin -(někdy se vyrábí z živočišných tuků)
Želatina -(vyrábí se z kostí, kůží nebo z nekošer mořských živočichů )
Není problém:
kyselina mléčná -(je vždy Parve, není z mléka!), kyselina mravenčí -(je vždy Parve a není z mravenců!), kyselina pyrohroznová -(není z hroznů)
1.6 Konzumace v nehechšerovaných restaurací
a/ Stravování se v nehechšerovaných masných restaurací je striktně zakázané z důvodu podávání nekošer masa!

b/ Pokud by se někdo v takovéto restauraci chtěl stravovat pouze tzv. Parve výrobky (jako ovoce, zelenina, vejce) je zde problém tzv. Merit Aajin, který vždy vede k zbytečným řečem a pomluvám.

c/ Pokud se někdo musí v krajní situaci (na cestách) v podobné restauraci najíst, nechť si objedná pouze syrové zeleninové nebo ovocné saláty. Vše musí dbát, aby v salátu nebyla zelenina s ostrou chutí (Taam Charif) jako cibule, ředkvičky, česnek aj. Tato ostrá chuť přenáší přes příbory zakázanou chuť (Taam Asur) z předešlého nekošer používání.

d/ Stravování se v nehechšerovaných vegetariánských restaurací či v rybárnách představuje následující rituální problémy:
- zelenina není prohlížena od hmyzu, housenek a červů.
- mohou se používat oleje s příměsí nekošer tuky.
- rybárnách se používá stejné nádobí na košer i nekošer ryby a mořské živočichy.
- mohou se používat nekošer sýry.
- mohou se používat produkty z hroznové šťávy.


2. Maso a masité výrobky (F)
Košer maso se vyrábí za následujících podmínek:

a/ musí být připraveno pouze z košer druhů zvířat jako:
Sudokopytníci a přežvýkavci: hovězí, skopové, jelenovité.
Hrabavá domácí a vodní drůbež: slepice, kachny husy, krůty aj.

b/ zvíře se musí být rituálně poraženo speciálním velmi ostrým a hladkým nožem bez špičky zvaný též jako chálev. Tuto práci smí vykonávat pouze šochet (poražeč) tj. zbožný Žid k této práci specializovaný.
- Šochet nožem přetne v krajině krční: tracheu, jícen (esofagus), krční tepny, žíly a nervy.

c/ Po dokonalém vykrvení se maso musí 1 hodiny máčet ve vodě a 1 hodinu solit v hrubé soli. Po té se maso znovu máčí ve 3. vodních lázní. Nebo se po 1 hodinovém odmáčení může rovnou upéct nad otevřeným ohněm (Gril).

d/ Játra se košerují jen otevřeným ohněm!

Pozor: Maso nakoupené v nekošer obchodu, ačkoliv pochází z košer druhu, nemůže být ani po vymáčení a vysoleni košer!!!

Košer maso a uzeniny, které jsou označeny hechšerem a je možné je zakoupit v restauraci židovské obce ( restaurace Šalom) , eventuálně v restauraci King Solomon.


3. Ryby (P)
Košer jsou všechny ryby, které mají šupiny a ploutve. Při nákupu porcovaných ryb je nutné zkontrolovat tyto znaky. 3.1 čerstvé a mražené
Firma Nowaco garantuje, že neobalované filety a filé z mořské štiky, Aljašské tresky a lososa nemohou obsahovat maso z nekošer ryby.

3.2 konzervované
Brunswick (ZR),
Star Kist (ZR, H ),
John West ( tuňák, růžový losos ve vlastní šťávě a oleji ),
King Oscar z Norska (ZH),
Cans: tuna Rio Mare ve vode a v olivovém oleji (pouze z Itálie).

Sardinkové a tuňákové konzervy se značkou „Dolphin friendly“ ( ve vlastní šťávě, případně v olivovém oleji ). Tyto doporučujeme však jako K_styl!
3.3 Uzené
Uzené košer druhy od státem dozorovaných výrobců ( hygienické normy ) K_styl

4.1 Mléko a mléčné výrobky (M“A)
Zvykem (minhag), který je přijat v izraelském národě konzumovat mléko a mléčné výrobky, které byly vyrobeny Židem čí pod přímým rabínským dohledem a takovéto produkty mají nejvyšší stupeň kašrutu, kterému mu se říká Chalav Israel.

Chalav Aku“M je možné uznat za podmínky, že produkt byl vyroben pod striktním státním hygienickým dozorem výroby, avšak má rozhodně nižší stupeň kašrutu.

Pro ty, kteří dodržují striktní kašrut a nemají k dispozici tzv. Chalav Israel se nabízí možné řešení v užívání sušeného mléka, u kterého existuje řada oblehčení i ze stran ortodoxních rabínů (Rabbi Feinstein, Wossner atd.).

Pozor: Mléko z nekošer živočichů jako: kobylí (kumis), oslí, velbloudí není košer!!
Sušená instantní smetana do kávy obsahuje nekošer Ěčko E 471!!

4.2 Mléko
neochucené
sušené
Rabinátem byly zkontrolovány Jihočeské a Jihomoravské mlékárny.
4.3 Kysané výrobky
kefír,
acidofilní mléko,
apod., neochucené.
4.4 Jogurty
Bílé
„Živé“, bez příchuti.
Pozor na jogurty s prodlouženou trvanlivostí,většinou obsahují želatinu!
Ovocné
Rajo ( ZR ): Premium, ProBio, Klasik, Yoplait.
Pozor: Pribiňáčky a jiná dětská mléčná výživa obsahuje želatinu a jsou dělány z nekošer syřidel!!
4.5 Smetana
Neochucená. Trvanlivá smetana může obsahovat zakázané „É-čko“ (viz. seznam zakázaných É-ček ).
4.6 Máslo
Rabinát přímo certifikuje máslo od firmy Jihočeské mlékárny, a. s., České Budějovice. M“A
Jinak obyčejné, nebarvené čerstvé máslo.
4.7 Tvaroh a sýry

Vzhledem k tomu, že halacha přikazuje výrobu košer sýrů pouze z Chalav Israel, není v současných podmínkách České republiky možné tohoto ideálního standartu dosáhnout. Výroba sýrů je navíc podmiňována používáním enzymatických syřidel (chymasa), které se v minulosti, ale i v současnosti vyrábějí z telecích či drůbežích žaludků. S rozvojem biotechnologie a genového inženýrství se již v současnosti podobná syřidla vyrábějí z mikroorganizmů což z hlediska kašrutu již nepředstavuje problém. Sýry, které jsou dozorovány pražským rabinátem jsou sice produkovány z Chalav Akum, avšak syřidla jsou se zárukou zkontrolována jako košer. Na základě tohoto kompromisu jsou v seznamu jmenované sýry zařazovány pouze do kategorie K_style.
V žádném případě rabinát nedoporučuje volný nákup tvrdých, polotvrdých a tavených sýru z obchodní sítě!
Tvrdé Sýry
(pouze dohlížené šarže rabinátem) jsou k dostání v restauraci Šalom.
- mlékárna Polná:
pařené ( Luna, Polen ),
trvanlivé ( Eidam, Zlatá Praha),
uzené (Koliba, Eidam ),
ve slaném nálevu ( Balkán ),
krémový(v současné době M“A).
- mlékárna Velké Meziříčí ( M“A ):
trvanlivé ( Gouda, Eidam, Moravský blok ).
Krémové sýry( M“A ):
-Ail fines Herbes,
-An Habit de Poivre,
-Bursin (Nature),
-Tartre ( pouze francouzská výroba )
- Pribina: Hermelín plísňový sýr(pouze dohlížené šarže rabinátem).
Tvaroh
(pouze dohlížené šarže rabinátem)
-mlékárna Sedlčany,
-Přibyslav: tvaroh měkký a tvrdý, Lučina.
Tvaroh doporučujeme si vyrábět „podomácku“, jednoduchým sražením mléka.
Cottage
- Hüttenkäse/Cottage Cheese , německý s modrým obalem ( ZR ).
4.8 Zmrzlina
Problém u zmrzlin je, že je do nich přimíchávána želatina či nekošer barviva a stabilizátory (viz Ěčka). Většina zmrzlin je vyráběna ze sušeného mléka či smetany M“A tzn., že u povolených šarží existuje oblehčení ohledně Chalav Akum (viz komentář 4.1).
- Algida (pouze vyrobená v Itálii, certifikovaná rabínem U. Piperno & rabbi A. Locci). Převzato z italského košer seznamu.
- Magnum: Snach Sitze (Tutti), Sandwich, Seven Sins, Karamel and Nuts, Lasic, Double. (pouze vyrobené v Německu jsou dozorované rabbi Shalomem Bahboutem, z Říma M“A). Převzato z italského košer seznamu.
- Corneto Classico, Korneto Soft. (pouze vyrobené v Německu jsou dozorované rabbi Slalomem Bahboutem, z Říma M“A).
- Schöller – Mövenpick (pouze vyrobené v Německu M“A).

5.1 Olej, margarin a vejce ( P )
Problém nehechšerovaných rostlinných olejů a margarínů je, že se do nich můžou přimíchávat živočišné tuky jako ztužovadla a nebo jako doplněk energie. Do margarínů se navíc doplňuje syrovátka a mléčný tuk a tak výrobku dávají mléčný charakter. V některých továrnách se rostlinné oleje a margaríny zpracovávají na stejných výrobnách linkách spolu s nekošer živočišnými tuky. Pozor rostlinný olej Vegetol od firmy Setuza Ustí n/L je pro všechny případy nekošer!

5.2 Olej ( R )
- řepkový, slunečnicový, firma Slovmlýn
- Carbonel (ZR)
- Goldpeck ( ZR ): míchaný – slunečnice, řepka
- 100% čistý, za studena lisovaný ( panenský ) olivový olej
- Borges ( ZR,H ): olivový
5.3 Margarin
je možné zakoupit v restauraci Šalom, pouze dovážen ze zahraničí.
5.4 Vejce
doporučují se bílá, je nutné zkontrolovat zda nemají krvavou skvrnu.

6.1 Chléb a pečivo
Rituálním problémem v našich běžných pekárnách je, že se pečivo peče společně s produkty mléčných a ne-košer masných přísad. Dále se často používá, pro zvýšení křehkosti a trvanlivosti pečiva, tzv. pekařský olej, který je na bázi vepřového sádla!

6.2 Chléb ( P )
V kategorii „pat jisrael“
- Možnost objednání v košer restauraci Shalom a v Domu Seniorů Ch. Jordana: barchesy a veky, chléb pouze na speciální objednávku.
- Též restaurace King Salomon, produkuje vlastní chleb „pat jisrael“.
V kategorii „pat palter“ :
- Pekárna Marbrot – pouze chléb rychtářův,šafářův.
- Pema ( ZR ) – balený chléb.
- Šumava od pekárny Kolek ale ve K-styl
- Arabské, Libanonské Pity
6.3 Knäckebrot
-Wasa ( ZR ): všechny druhy
- Kavli (P,ZR, H ): Crispy Thin, Five grains
6.4 Rýžové a pšeničné chlebíčky
- Racio ( P, ZR )

7.1 Pekařské produkty

7.2 přísady
- mouka: 100% čistá mouka ( před použitím je nutné ji prosít ).
- kypřicí prášek ( P ): Labeta ( R ), Dr. Oetker
- vanilkový cukr: Dr. Oetker
- droždí: Fala ( ZR ), Fermipan ( ZR )
- škrob: firma Natura - Solamyl, Naturamyl ( R ).
- čokoládová poleva v prášku – Labeta (P,R)
7.3 sušenky
- Lotus, Belgie ( M“A, ZR )
– Original Caramelised Biscuits
- Loacker, Italie ( M“A, ZR )
- Walkers ( M“A, ZR,H )
7.4 Těstoviny
- pouze bezvaječné
Hechšerované firmy:
- Riscossa,
- Barilla - šarže označené na obalu indexu A, E, jsou přímo hechšerované le mehadrin, a pak F, G.
- Panzány

8.1 Čokoláda, bonbóny, cukrovinky.
Problém u čokolád a cukrovinek je, že je do nich přimíchávána želatina či nekošer barviva a stabilizátory (viz Ěčka). Většina mléčných čokolád je vyráběna ze sušeného mléka či smetany M“A.

8.2 Čokoláda
- Geisha, firma Fazer (ZR )
- Ritter Sport: Alpine Milk, Whole Almond, Plain, Joghurt, Corn Crisp, Butter Bisquit, Marzipan, Nugat ( Praline ), Rum, Raisins@Hazelnut, Milk Chocolate, Whole Hazelnut, White Whole Hazelnut (ZR)
- Toblerone, firma Jacobs Suchard : bílé, žluté, černé balení (ZR)
- Lindt (ZR): čistá mléčná a hořká čokoláda.
- Cote d´Or (M,ZR): čistá mléčná a hořká (M“A, P).
- Milka (K-styl!)
8.3 Čokoládové tyčinky
- KitKat (ZR), firma Nestlé
- Kinder (ZR): Kinder Country, Kinder Bueno,
- Mars (ZR): Hanuta, Mars, Milky Way, Snickers, Twix
- Milkway, Duplo, Duplo-Ferrero
8.4 Čokoládové bonbony a čokoládky (všechny M“A)
- Fazer ( M,ZR ): Finlandia, Toffifee, Chocolate Creams, Premium Chocolates, Soft Fill Chocolates, Soft Chocolates.
- After Eigth Mints, firma Nestlé (ZR)
- Panda: vodka, whisky (ZR)
-Kahlúa, Tequila, firma Turin : plněné bonbony (ZR,H )
-Ferrero Rocher, Raffaelo, Moncheri
-Mozartovy koule, firma Reber
-Toffifee
-Merci
-M&M
-Kinder Čokoláda, Kinder Suprise
-Tobler
8.5 Bonbony
- Fisherman’s Friend ( ZR ): anýz, skořice, eucalyptus-mint, eucalyptus- menthol, citron,
mint
- Ricola (ZR)
- Halls, Vita C ( P,ZR ): citron, citron & med, jahoda
- Tic Tac ( P,ZR ): menta
- Mentos ( P,ZR ): všechny druhy
- Cote d’Or (ZR): Chocotoff, Bonbonbloc.
8.6 Žvýkačky
- Jamboree ( P,ZR,H ): sada 16 kuličkových žvýkaček
- Wrigley’s ( ZR ): Airwaves, Doublemint, Hubba Buba (všechny chutě), Juicy Fruit, Spearmint, Extra Spearmint.

Není košer:
- Wrigley’s: Extra Cool Breeze, Extra Peppermit.
- Všechno od Orbits!
8.7 Čokoládové krémy
- Nutella ( M, ZR ): ořechová-nugátový krém
8.8 Arašídové máslo( P,ZR,H ):
- Kroger Creamy, Crunchy
- ShopRite: Peanut Buttes
Jiff: Peanut Butter

9.1 Cereálie.
- Kellog´s ( ZR ): All Bran Flakes, All Bran Plus, Choco Krispies, Chocos (M“A), Corn Flakes, Corn Pops, Crunchy Nut Corn Flakes, Frosties, Frosties Spice, Fruit’n Fibre „Optima“, Honey Loops, Just Right, Rice Krispies, Smacks.
- Nestle ( ZR )
- Emco ( ZR )
9.2 Müsli tyčinky:
- Corny (ZR,H), firma Schwartau, (P): oříšková light, arašídová, s brusinkami, (M“A): banánová s čokoládou, čokoládová, kokosová, jogurtová, oříšková.
- Emco (R)

10.1 Nápoje

10.2 nealkoholické

Káva ( P )
– 100% čistá káva ( i instantní a bez kofeinu )
-Bashkevits Instant Cofee ( ZR, H )
-Necafe Tchibo Davidoff, ( R )
Kávoviny
-Caro ( P,ZR ), firma Nestlé
Kakao ( P )
- 100% čisté, zejména Van Hauten ( pravá holandské kakao )
Čokoládové a instantní mléčné nápoje
-Nesquick ( M“A,ZR ): banánový, čokoládový, jahodový
-Suchard Expres ( P, ZR )
Čaj sypaný a sáčkový:
-100% čistý čaj ( černý, zelený, bylinkový ) bez umělých arómat
- Lipton Tea ( P, ZR):
Čaj instantní:
-Moderna ( ZR ), firma Nestlé,
-Pompadour ( ZR )– Teekanne
-Ricola ( ZR )
Iced tea:
-Lipton Iced Tea ( P, ZR): citron, slazený s citronem, neslazený s citronem, broskev, Original decaf (slazený, neslazený), malina, zelený čaj s medem, Tea and Lemonade, zelený čaj
-Nestea Iced Tea ( ZR )
Džusy ( P )
-100% čisté, bez konzervačních a aromatických přísad

Pozor! Na hroznovou šťávu a multivitamínové nápoje se vztahují stejná pravidla jako na víno, musí tedy mít hechšer.


-Cappy ( P, ZR ) všechny 100% džusy i nektary ( kromě hroznového a multivitaminového ).
-Yo ( P, ZR ) všechny 100% džusy i nektary ( kromě hroznového a multivitaminového).
-Rauch
-Phaner Minerálky – neochucené
-Karlovarské minerální vody ( R )
-Exelsior Mariánské lázně ( R )
Ostatní nealkoholické nápoje ( P, ZR ).
Coca Cola Coke: Coffein Free, Classic, Coke II, Cherry Coke, Vanilla Coke
Dr Pepper
Fanta: Apple, Banana, Birch Beer, Blueberry, Blue Raspberry, Black Cherry, Blue Cherry, Bubble Gum, Cherry, Cherry Limeade, Clear Cherry, Fruit Punch, Ginger Ale, Grape, Kiwi Strawberry, Lemon, Lemonade, Orange, Orange Mango, Pink Buble Gum, Pink Grapefruit, Pink Lemonade, Read Cream, Red Licorce, Root Beer, Super Sour Apple, Sour Watermelon, Vanilla, Very Strawberry, Watermelon, Wild Cherry, Yellow Cherry.
Pepsi Cola: Regular, Caffeine Free, XL, Wild Cherry, Crystal, Kona, Josta, Pepsi One, Pepsi Twist
RC Cola
Schweppes Ginger Ale: Raspberry, Dry Grape, Regular Schweppes, Iced Tea
Schweppes Seltzer: Raspberry, Lemon, Lime, Lemon-lime, Peach, Pink Grapefruit, Tonic, Orange
Schweppes Soda: Lemon-lime, Lime, Grapefruit
7-Up: Regular, Cherry
Sprite
Red - Bull

10.3 alkoholické ( P, pokud není uvedeno jinak )

Víno
Košer víno se vyrábí za striktního rabínského dozoru, na jehož výrobě se musejí podílet pouze zbožní Židé. Hotového košer vína se i poté nesmí dotknout jinověrec ale i dokonce nezbožný Žid. Z tohoto důvodu se vína dle Halachy převařují (i pasterizací).

Ing. Váňa, Most-Chrámce ( jajin mevušal, P,R ): Barique (suché  červené), Klaret Zweigeltrebe ( polosuché růžové ), Müller Thurgau ( suché bílé ), Zweigeltrebe (polosuché červené ), Ryzlink, Rulandské modré, Rulandské šedé.
Novinka: Ledové víno 2001, 2002
Baron Aaron Gunsberger, ročník 98, 99, 2000 ( není mevušal, P, ZH ).

-Ve vybraných vinotékách je možné narazit i na francouzská či izraelská košer vína.
Pivo
– světlá domácí a zahraniční piva z domácích piv zejména:
Budvar (ZH), Gambrinus, Nová Paka, Pilsner Urquell( R ), Prazdroj
( ZH ), Starobrno, Asahi Beer Europe LTD ( R )
Tvrdý alkohol
Bourbon:
jakýkoliv čistý, např.: Beam’s&Stars, Beam’s Black Label, Beam’s Choice, Bellow’s Partner’s Choice, Black Eagle, Bourbon Deluxe, Cabin Still, Champion, Ezra Brooks, Hill&Hill, J.W.Daniel, J.W.Harper, Jim Beam, Keb Kentucky Finest, Kentucky Tavery Mellow Mash, Old Charldor, Old Crown, Old Forster Kentucky, Old Fitzgerald, Old Gran-Dad, Old Taylor, Old Williamsburg, Pinny Packler, Rebel Yell, Sunny Brook, Weller, White Eagle, Wild Turkey, Yellow Stone
Skotská:
doporučené – blended: Chivas Regal, Chivas Royal Salute, Dewers, J&B, Johnny Walker ( všechny druhy ), Rob Roy (všechny druhy), White Horse Extra Fine, White Horse Fine Old
jiné:
Jameson ( všechny druhy ), Bushmills ( kromě Green label), Canadian Club ( pouze obyčejná, ne Classic), Crown Royal ( všechny druhy ), Seagram’s ( ne American Blend ), Wiser‘s
Gin
– bez příchutě
Rum
– světle zbarvený, nearomatizovaný
Jelínek, Vizovice
Bacardi ( všechny druhy )
Tequilla
– bez červa
Vodka
– 100% čistá, domácí, nearomatizovaná např. Jelínek
Absolut, Finlandia.
-Jelínek, Vizovice (R)Slivovice, Plumb Vodka, Cherry
-Stolichnaya: běžná, skořicová, kávová, Gold Premium
Imported Russian, citronová, pomerančová, broskvová,
malinová, jahodová, vanilková.
Likéry
– Amaretto Disaronno, Dambuie, Peter Cherry Herring, Triple
Sec, Gala Cafe Stock, Cherrica, Maraschino, Creme des Bananes, Creme des Mandarines, Curacao, Williams, Cidre, Kirsh, Malibu, Southerncomfort, Tia Maria, Kahlua?

Pozor: Je třeba dbát, aby nápoje neobsahovaly příměsi z nekošer vín či vinného destilátu!!!! V žádném případě není košer běžné:
Brandy, Koňak, Martiny, aj. !!!!
Vinný destilát se přidává do:
Becherovka, Fernet, Stará myslivecká!!!!


11.1 Zelenina a Ovoce ( P ).

11.2 čerstvé
– bez omezení, nutné zkontrolovat a očistit od případného hmyzu
11.3 mražené
– Agrimex Jahodárna Vestec ( K_style ): všechny druhy kromě směsí s těstovinami
Ardo ( ZR ): všechny druhy
Bonduel (ZR – vyrobený v Belgii, Francie. Polsko, Maďarsko K-Styl)
11.3 sterilizované
– firma Novák, Znojmo (K-styl ): všechny druhy
Alibona ( K-styl ): fazolka zelená, fazole bílá, fazole červená, kopr, zelí kysané, hrášek, kukuřice, karotka, karotka s hráškem.
La Pfeferida: Cizrna ve slaném nálevu ( P,ZR,H )
- firma La Costeňa (P,ZR,H): sterilizované jalapeňo papričky
Rajčatový protlak, rajčatové konzervy
- Mutti, Itálie ( P, ZR ) – rajčatový protlak, loupaná rajčata drcená, celá loupaná rajčata
Olivy – bez náplně, sledovat, aby v nich nebyla zakázaná É-čka.
11.4 sušené
– všechny druhy 100% čisté sušené zeleniny bez jakýchkoliv jiných přísad.
11.5 kompoty (K-styl )
pouze půlené peckovité ovoce.
– firma Novák, Znojmo
Alibona: angreštový, broskvový, meruňkový, rynglový, višňový, hruškový, jeřabinový, jahodový, malinový, mirabelkový, švestkový, třešňový, jablečné řezy.
11.6 sušené
– 100% čisté sušené ovoce

12.1 Marmelády a med

12.2 Marmelády

Schwartau ( ZR,P ), ( i diabetické )
Hero ( ZR, P )
Schneekoppe ( ZR, P ), ( diabetické )
12.3 Med
- 100% čistý pravý včelí med

13.1 Koření a pochutiny. 13.2 Koření

- 100% čisté celé i mleté koření, kromě papriky
- Kotányi ( P, ZR ) : všechna jedno druhová koření, směsi obsahující pouze bylinné složky a sůl.
- VEGI VEGI (K-styl), firma Terezia Company: kořenící směsi Grill Vegi, Houby Vegi
13.3 Pochutiny
Cukr ( P )
100% čistý cukr, u práškového cukru pozor na protihrudkující látky se zakázanými Éčky!
cukrovary Hlušovany a Uničov ( R ) Sůl ( P )
- 100% čistá sůl Ocet
Firma Kohoušek ( P, R ): kvasný lihový ocet
Ostatní kvasné lihové octy je možné zařadit do kategorie K-styl
Pozor: vinný ocet pouze s hechšerem!!!!
Hořčice
- Spak (K-styl ): vídeňská, anglická
Kečup
- Spak ( P, R) – všechny druhy
Majonéza
- Spak ( P, R ) – pouze dohlížené šarže
-Heinz (ZH) pouze z Holandska a USA.
Pozor: Heinz z Maďarska obsahuje vinný ocet!
Harisa
( P, ZR, H ), ( Fruit de France )
Salsa ( P,ZR,H ) – firma La Costeňa

14. Sója a sojové výrobky, BIO produkty.

14.1 Sója a sojové výrobky
Soja natural
firma Ekoproduct: sojové kostky
Sojové omáčky
Kikkoman ( P, ZR ): singapurská a japonská sojová omáčka
Shoyu ( P, ZR ): japonská sojová omáčka
Sojové mléko
firma Provamel ( P, ZR ): natural, s kalciem, vanilkové, banánové, čokoládové jahodové, s pšeničným syropem
Tofu a jiné výrobky ze sóji
Granovita ( P, ZR ), ( bez sýra )
Sojové dezerty
firma Provamel ( P, ZR ): vanilkový, karamelový, oříškový, karobový
14.2 BIO produkty
Rýžové mléko
firma Provamel ( P, ZR )
Rostlinná bílkovina
ROBI ( P, R )
Pasty
Granovita ( ZR )
Polévky
Bruno Fischer ( ZR ) Chumus, Techina, sachlab, dováženy z arabských zemí (Libanon) jsou 100% rostlinného původu.15. Léky, vitamíny a kosmetické přípravky Otázka kašrutu v užívaní léků a vitamínových tablet, které se požívají přímým polykáním či injekčně (vepřový insulin) je nerelevantní. Ačkoliv, že některá antibiotika obsahují želatinové kapsle přesto u polykaní se nejedná o Thorou „zakázané vychutnání zakázaného“ (Hanaat ha Isur).
Pozor: Do velké většiny krému je přidáván kafilerní živočišný tuku. Je třeba proto dbát aby u pleťových krémů se krém nedostal do úst. Stejný problém je u mastí na rty a rtěnek.
16. Mycí a čistící prostředky
Zubní pasta:
Colgate, Colgate Total, Signal plus.
Detergenty:
Palmolive, CIF.

17. Podrobný rozpis zakázaných Éček a jejich zdroj.
Zkratka název zdroj pozn.
E120 košenila/karmín vši nekošer
E140 chlorofyl+chlorofyliny rostl. zdroj; sinice ???
E141 Cu komplex chlorofylu rostl. zdroj; sinice ???
E153 medicinální uhlí rostl. zdroj; zřídka živočišný nutný dohled
E160a/75130 směs karotenů rostl. zdroj, velmi zřídka živočišný (kraby) nutný dohled
E160e, f beta-apo-8-karotenal rostl. zdroj, velmi zřídka živočišný (játra) nutný dohled
E161g kanthaxanthin ??? ???
E163 anthokyany ovoce, zelenina ???
E234 nisin antibiotikum-Streptococcus lactis ???
E235 natamycin antibiotikum ???
E310-312 galláty duběnky ???
E334-337, 354kyselina vinná; vinany vinný kámen ze sudů nutný dohled
E353 kyselina metavinná vinný kámen ze sudů nutný dohled
E363 kyselina jantarová ?? ???
E418 guma gellan ?? ???
E422 glycerol rostlinné a živočišné tuky nutný dohled
E433 polyoxyethylensorbitan1oleát rostlinné a živočišné tuky nutný dohled
E435 polyoxyethylensorbitan1stearát rostlinné a živočišné tuky nutný dohled
E436 polyoxyethylensorbitan3stearát rostlinné a živočišné tuky nutný dohled
E442 amon. soli fosfatidových kys. rostlinné a živočišné tuky nutný dohled
E470-478 deriváty mast. kyselin rostlinné a živočišné tuky nutný dohled
E480-492 deriváty kyseliny stearové rostlinné a živočišné tuky nutný dohled
E494 sorbitan monooleát rostlinné a živočišné tuky nutný dohled
E542 jedlá kostní moučka kosti zvířat nutný dohled
E570-573 kyselina stearová a soli rostlinné a živočišné tuky nutný dohled
E626-629 kyselina guanylová a soli NK- rostliny, živočichové nutný dohled
E630-633 kyselina inosinnová a soli NK- rostliny, živočichové nutný dohled
E634, 635 ribonukleotidy – soli NK- rostliny, živočichové nutný dohled
E640 glycin AK- rostliny, živočichové nutný dohled
E904 šelak veš nekošer
E912 estery montanových kyselin ??? ???
E913 lanolin ovčí vlna nutný dohled
E920; 921 cystein; cystin lidské vlasy; žíně nekošer
E966 laktitol ??? ???
Zpracoval:
Rabín Samuel Abramson
Na zpracování se podíleli:
p. V. A. Bittner
Mgr. Veronika Dubová
Dipl Ing. Jakob Abramson
Se schválením vrchního pražského a zemského rabína E. K. Sidona.

Nahoru